نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنیوند، حسین بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • آژیر، فرهاد ارزیابی گونه Elytrigia libanoticus L جهت انتخاب اکسشن برتر در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 84-99]

ا

 • ابراهیمی، عطاالله پیش‌بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44]
 • ابراهیمی، مهدیه بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]
 • احسانی، سیده محدثه اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • احمدی، حمزه بررسی عوامل مؤثر در تخریب مراتع از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی شهرستان عنبرآباد) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 100-115]
 • احمدی، روناک تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-113]
 • احمدی، فرزاد تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-113]
 • اخضری، داود بررسی برخی صفات رشد و فیزیولوژیکی گیاه Chrysopogon zizanioides در خاکهای شور (در شرایط گلخانه ای) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 21-38]
 • اخضری، داود مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • اخضری، داود بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • ارزانی، حسین ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]
 • ارزانی، حسین طبقه بندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز لاسم برای زنبورداری با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 46-69]
 • اسدی می آبادی، احمد مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • اسکندری، فرزاد بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51]
 • اسلامی، سید وحید بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • اصغری، محمدرضا تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-97]
 • اصلان پنجه، بهزاد ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]
 • افرا، هادی مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونه Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. در مراتع کردان البرز [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • افضلی پور گروه، رسول اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81]
 • افیونی، داوود ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99]
 • اکبر زاده، مرتضی تغییرات فصلی تولید و مصرف علوفه گونه Agropyron desertorum در مراتع نیمه استپی کوه پنج بردسیر [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 31-45]
 • اکبرلو، موسی بررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت شناسی دو گونه شورروی درمراتع محدوده تالاب گمیشان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 39-50]
 • اکبرلو، موسی تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • امیدواری، شهرام بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]

ب

 • بارانی، حسین ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99]
 • باشتنی، مسلم تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-97]
 • باغستانی، ناصر بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]
 • باقری، ستاره اثرات آللوپاتی اکالیپتوس و عمق کشت بذر بر ویژگیهای جوانهزنی و رشد اولیه Agropyroum desertorum [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 51-64]
 • بانج شفیعی، شهرام بررسی پیامدهای آتش سوزی بر خواص خاک مراتع [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]
 • بشیرگنبد، محمد مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • بهمنش، بهاره بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51]
 • بهمنش، بهاره تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-50]

پ

 • پرهیزکاری، ابوذر بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در مراتع مستعد پرورش زنبور عسل (مطالعه موردی: مراتع الموت) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]

ت

 • تمرتاش، رضا بررسی روند تجزیه لاشبرگ چهار گونه مهم مرتعی در مناطق جلگهای خزری [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • تمرتاش، رضا اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • تمرتاش، رضا اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]

ج

 • جعفری، علی اشرف ارزیابی گونه Elytrigia libanoticus L جهت انتخاب اکسشن برتر در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 84-99]
 • جعفری، محمد بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • جنکانلوئی، محمد بررسی اثر چرا دام بر اندامهای زیرزمینی گیاهان در مراتع نیمه خشک منطقه اینچه برون [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 80-95]

ح

 • حیدری، حمیده تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-97]
 • حیدری، قدرت اله بررسی عوامل مؤثر در تخریب مراتع از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی شهرستان عنبرآباد) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 100-115]
 • حسینی، سیدعلی بررسی اثر چرا دام بر اندامهای زیرزمینی گیاهان در مراتع نیمه خشک منطقه اینچه برون [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 80-95]
 • حسینی، سیدعلی بررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 96-112]
 • حسینی (رضا)، سید علی بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماههای مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • داودیان دهکردی، علیرضا پیش‌بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44]

ر

 • رحمانی، شهربانو پیش‌بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44]
 • رحمانی، غلامحسین تغییرات فصلی تولید و مصرف علوفه گونه Agropyron desertorum در مراتع نیمه استپی کوه پنج بردسیر [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 31-45]
 • رستگار، شفق بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130]
 • رستم پور، مسلم بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • رشتیان، آناهیتا اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81]
 • رشتیان، آناهیتا بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]
 • رشوند، سعید تعیین حد مجاز برداشت دو گونه L. Festuca ovina و Boiss. Artemisia aucheri در سایت کوهستانی الموت قزوین [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]

ز

 • زارع چاهوکی، محمدعلی ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]
 • زارع چاهوکی، محمد علی تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]

س

 • سپهری، عادل بررسی اثر چرا دام بر اندامهای زیرزمینی گیاهان در مراتع نیمه خشک منطقه اینچه برون [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 80-95]
 • سپهری، عادل ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99]
 • سپهری، عادل تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • ستاریان، علی بررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت شناسی دو گونه شورروی درمراتع محدوده تالاب گمیشان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 39-50]
 • سجادی، نسرین سجادی بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51]
 • سعیدی گراغانی، حمیدرضا بررسی عوامل مؤثر در تخریب مراتع از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی شهرستان عنبرآباد) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 100-115]
 • سلطانی، الیاس بررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 96-112]
 • سوری، لیلا بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]

ش

 • شیرزاد، نگین تعیین حد مجاز برداشت دو گونه L. Festuca ovina و Boiss. Artemisia aucheri در سایت کوهستانی الموت قزوین [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]
 • شریفی یزدی، محمد تغییرات فصلی تولید و مصرف علوفه گونه Agropyron desertorum در مراتع نیمه استپی کوه پنج بردسیر [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 31-45]
 • شهرکی، محمدرضا بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51]
 • شوکت فدایی، محسن بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در مراتع مستعد پرورش زنبور عسل (مطالعه موردی: مراتع الموت) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]

ص

 • صفایی، لیلی ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99]

ط

 • طاطیان، محمدرضا بررسی روند تجزیه لاشبرگ چهار گونه مهم مرتعی در مناطق جلگهای خزری [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • طاطیان، محمدرضا اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • طاطیان، محمد رضا اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • طاطیان، محمد رضا اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • طلایی تبار، سید مجتبی اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • طویلی، علی طبقه بندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز لاسم برای زنبورداری با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 46-69]
 • طویلی، علی بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]

ع

 • عباسی، محبوبه تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • عجم نوروزی، غلامرضا تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-50]
 • عطائیان، بهناز بررسی برخی صفات رشد و فیزیولوژیکی گیاه Chrysopogon zizanioides در خاکهای شور (در شرایط گلخانه ای) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 21-38]
 • عظیمی، مژگان السادات بررسی پیامدهای آتش سوزی بر خواص خاک مراتع [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]
 • عظیم زاده، حمید رضا بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]

ق

 • قصریانی، فرهنگ ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99]
 • قلاسی مود، شعله تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارهFuzzy-AHP (مطالعه موردی: مرتع فورگ درمیان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • قلیش لی، فاطمه تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]

ک

 • کدوری، محمد رضا تغییرات فصلی تولید و مصرف علوفه گونه Agropyron desertorum در مراتع نیمه استپی کوه پنج بردسیر [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 31-45]
 • کربمبان، علی اکبر بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]
 • کریمی، قادر مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونه Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. در مراتع کردان البرز [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • کم، موسی بررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت شناسی دو گونه شورروی درمراتع محدوده تالاب گمیشان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 39-50]

گ

 • گروسی، الهه تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-50]
 • گودرزی، محمود بررسی پیامدهای آتش سوزی بر خواص خاک مراتع [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

م

 • مجاوریان، سید مجتبی بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130]
 • مجتهدی، محمدرضا بررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 96-112]
 • محمداسمعیلی، مجید بررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت شناسی دو گونه شورروی درمراتع محدوده تالاب گمیشان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 39-50]
 • محمداسمعیلی، مجید بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51]
 • محمداسمعیلی، مجید تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-50]
 • محمدپرست، بهروز بررسی برخی صفات رشد و فیزیولوژیکی گیاه Chrysopogon zizanioides در خاکهای شور (در شرایط گلخانه ای) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 21-38]
 • محمدپور، ماشاالله بررسی تاثیر ترسالی و خشکسالی و دوره رشد بر تولید و مصرف گونه Hammada salicornica درسایت چنگوله شهرستان مهران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-114]
 • محمودی، ابوالفضل بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در مراتع مستعد پرورش زنبور عسل (مطالعه موردی: مراتع الموت) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]
 • محمودی، جلال بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس کاکوتی کوهی (Ziziphora Clinopodioides L)مطالعه موردی: (دره قاسملو ارومیه) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 70-83]
 • میرحاجی، سیدتقی ارزیابی گونه Elytrigia libanoticus L جهت انتخاب اکسشن برتر در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 84-99]
 • میردیلمی، سیده زهره ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99]
 • میردیلمی، سیده زهره تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • مظفری، محمد مهدی بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در مراتع مستعد پرورش زنبور عسل (مطالعه موردی: مراتع الموت) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]
 • مظفری، محمد مهدی تعیین حد بهینه فعالیت دامداری در مراتع منطقه الموت با استفاده از مدل برنامه ریزی پویای غیرخطی زیست- اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 101-122]
 • معماریان، هادی تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارهFuzzy-AHP (مطالعه موردی: مرتع فورگ درمیان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • معمری، مهدی مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونه Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. در مراتع کردان البرز [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • ملکی، طیبه بررسی برخی صفات رشد و فیزیولوژیکی گیاه Chrysopogon zizanioides در خاکهای شور (در شرایط گلخانه ای) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 21-38]
 • منتظری، فاطمه بررسی روند تجزیه لاشبرگ چهار گونه مهم مرتعی در مناطق جلگهای خزری [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • مهاجری، عبدالرضا ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]
 • مهدوی، سیده خدیجه بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس کاکوتی کوهی (Ziziphora Clinopodioides L)مطالعه موردی: (دره قاسملو ارومیه) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 70-83]
 • مودی، راضیه تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارهFuzzy-AHP (مطالعه موردی: مرتع فورگ درمیان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • موقری، علیرضا طبقه بندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز لاسم برای زنبورداری با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 46-69]
 • موقری، معصومه طبقه بندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز لاسم برای زنبورداری با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 46-69]

ن

 • نعیمی پور یونسی، حسین تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-97]
 • نیک نهاد قرماخر، حمید بررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 96-112]
 • نوری، حمید مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]

و

 • ولیزاده، سینا بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس کاکوتی کوهی (Ziziphora Clinopodioides L)مطالعه موردی: (دره قاسملو ارومیه) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 70-83]

ی

 • یگانه، حسن مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونه Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. در مراتع کردان البرز [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • یوسفیان، مائده بررسی روند تجزیه لاشبرگ چهار گونه مهم مرتعی در مناطق جلگهای خزری [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]