بررسی برخی صفات رشد و فیزیولوژیکی گیاه Chrysopogon zizanioides در خاکهای شور (در شرایط گلخانه ای)

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسیارشد مرتعداری،

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری،


عنوان مقاله [English]

T

نویسندگان [English]

  • ta maleki 1
  • behnaz ata 2
  • beh mohammad 1
  • da akhza 3