دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-113 
بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis)

صفحه 63-79

مهدیه ابراهیمی؛ علی اکبر کربمبان؛ ناصر باغستانی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ آناهیتا رشتیان