آگهی راه اندازی مجله مرتعداری با رویکرد علمی پژوهشی

آگهی راه اندازی مجله مرتعداری با رویکرد علمی پژوهشی

به اطلاع کلیه محقیقن می رساند مجله مرتعداری آماده دریافت مقالات شما جهت بررسی و چاپ در مجله می باشد.