راهنمای نویسندگان

فراخوان ارسال مقاله برای مجله مرتعداری

نام مجله

مجله مرتعداری

Journal of Rangeland Management (JRM)

صاحب امتیاز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول

دکتر علی نجفی­نژاد (رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان)

سردبیر هیئت تحریریه

دکتر غلامعلی حشمتی (استاد دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان)

 مدیر داخلی

دکتر موسی اکبرلو (استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

اعضای هیئت تحریریه مجله مرتعداری:

دکتر منصور مصداقی (استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

دکتر عادل سپهری (استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

دکتر مریم شکری (استاد دانشگاه مازندران)

دکتر بهروز ملک ­پور (استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور)

دکتر نصرت ا... صفائیان (استاد دانشگاه مازندران)

دکتر حسین بارانی (دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی (دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

 دکتر علی طویلی (دانشیار دانشگاه تهران)

 دکتر محمدعلی زارع­ چاهوکی (دانشیار دانشگاه تهران)

معرفی مجله و کلیات

مجله مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاری از معاونت پژوهشی می­باشد که با رویکرد علمی- پژوهشی بوده و به تعداد 4 شماره (فصلنامه) در سال انتشار می­یابد. هدف اساسی مجله انتشار تحقیقات کاربردی و انتقال توصیه­های مرتعداری به پژوهشگران و کارشناسان این عرصه­ها می­باشد. موضوعات تحت پوشش مجله شامل کلیه موضوعات تحقیقی در زمینه علوم مرتع و منابع طبیعی می­باشد. با توجه به هدف مجله، مقالات ارسالی باید جنبه کاربردی داشته باشند. از اینرو مجله مرتع وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به منظور انتشار نتایج پژوهش­ها، رشد آگاهی، توسعة علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینة علوم مرتع منتشر می­شود. از دانش پژوهان دعوت می­شود تا برای آگاهی دانشمندان، دانشجویان، مدیران، مجریان و دیگر علاقه مندان علوم مرتع، مقاله­های خود را در زمینة تخصصی مرتع و مرتعداری برای بررسی توسط هیئت تحریریه و چاپ آن در اختیار مجله قرار دهند.

نوع مقاله: مقاله­های پژوهشی این مجله نتایج تحقیقات کاربردی و یا بنیادی را بصورت مقالات تحقیقی درکلیه زمینه‌های تخصصی مرتعداری به زبان فارسی و چکیده انگلیسی با موضوعات زیر به چاپ می­رساند. مقالاتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که قبلا در مجله دیگری چاپ نشده باشد.

محورهای مورد پذیرش مجله

-         بوم شناسی و ارزیابی مراتع

-بوم شناسی مرتع

-کارکردهای غیرعلوفه ای مراتع

-مدل­سازی مرتع

-هیدرولوژی مرتع

-ارزیابی و اندازه­گیری مرتع

-اکوفیزیولوژی گیاهان مرتعی

 

-         اصلاح و توسعه مراتع

-بهره­برداری چندمنظوره مراتع

-مدیریت چرای دام

-فناوری­های نوین در مرتع

-اصلاح و احیای مراتع

-دانش و فناوری­های تکثیر گیاهان مرتعی

-کنترل آفات و بیماری­های گیاهان مرتعی

 

-         مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع

-مسائل اجتماعی و سیاست مراتع

-اقتصاد مراتع

 

  شرایط پذیرش و راهنمای نگارش مقاله برای مجله مرتعداری

مقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ مجله یا نشریه‌ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر مجلات ارائه نگردیده باشد. مقالات ارسالی باید به زبان فارسی باشد، ولی چکیده باید به هر دو زبان تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. مجله در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج، بحث و
نتیجه­گیری، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2) هر مقاله باید دارای یک برگ جداگانه مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌(گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تاکید بر اهداف، روش­ها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در 15 سطر (حدود 150-350 واژه) نوشته شود، چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

5) مقدمه باید شامل طرح دقیق مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد و اهداف مطالعه به­ طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

6) مواد و روش­ها باید شامل وسایل کار (منطقۀ مطالعه)، شیوه اجرای پژوهش، جمع­آوری داده­ها، طرح آماری و نحوۀ تجزیه و تحلیل باشند و در جهت نیل به اهداف تحقیق طرح­ریزی شده باشند.

7) نتایج شامل درج یافته‌های تحقیق، شکل­ها و جداول بوده و باید براساس روش­ها و اهداف ارائه شوند. داده‌های جدول نباید به صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.

8) بحث و نتیجه­گیری، مستدل (با مرجع) و مقایسه یافته­ها با دیگر محققان خواهد بود. استدلال تطابق و تفاوت نتایج و ارائه شفاف یافته­های تحقیق ضروری است.

9) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد، عنوان ”سپاسگزاری“ قبل از منابع آورده شود.

10) برای ارجاع به منابع در متن تنها نام‌خانوادگی نویسنده به فارسی و سال انتشار منبع به میلادی نوشته و اسامی لاتین زیر نویس شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول و سپس ”همکاران“ اکتفا شود.

11) در انتهای مقاله کل منابع به زبان انگلیسی، بدون شماره­گذاری و به ‌ترتیب حروف الفبای نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها بوده و هر منبع به میزان نیم سانتی­متر بیرون­آمدگی داشته باشد. از ارجاع منابع با عنوان “بی‌نام” خودداری شود.

12) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد.

13) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، فصلی از کتاب، مجموعه مقالات و مقاله باشد.

الف: کتاب تالیف شده:

Holechek, J. L., Rex, D. P. and Herbel, C. H. 2010. Range management: Principles and practices. (6th Ed.), Pearson Prentice Hall, New Jersey (USA). 456 p.

 

ب: کتاب ترجمه شده:

Mesdaghi, M. 2001. Vegetation description and analysis, a practical approach. Mashhad jahad Daneshgahi Press, Mashhad, 287 P. (Translated in Persian).

ج: فصلی از کتاب:

Squires, V. R.  2013. Replication and scaling up: where to from here?. P. 445-459, In: Heshmati, GH. A. and Squires, V. R. (Eds.), Combating desertification in Asia, Africa and the Middle East, proven practices. Springer, New York. 

د) مقاله در مجموعه مقالات:

Barani, H. Ownegh, M. Behmanesh, B. and Shahraki, M. R. 2011. Local knowledge on land degradation assessment (Steppe rangelands of Gomishan, North of Iran). P. 78, In: Feldman,S. R., Oliva, G. E. and  Sacido, M. B. (Eds.), Diverse Rangelands for a Sustainable Society. Proceedings of the IX International Rangeland Congress (IRC), AAMPN, Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales Naturales and INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Rosario, Argentina.

ه) مقاله

Zare Chahouki M.A., Khalasi Ahvazi, L. and Azarnivand, H. 2012. Comparison of three modeling approaches for predicting plant species distribution in mountainous scrub vegetation (Semnan rangelands Iran. Polish Journal of Ecology‎,‎ 60(2): ‎277‎-‎289.

14) همه منابع مندرج در فهرست منابع قبلاً در مقدمه و مواد روش­ها به ‌عنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شده باشد تا در بحث و نتیجه‌گیری مستدل، امکان استناد به آنها فراهم شود.

15) از بکاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز، به زیر‌نویس در همان صفحه در قسمت پایین سمت چپ ارجاع داده شود.

16) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان و جانواران) در تمام مقاله با حروف مورب (ایتالیک)تایپ شوند و نام مصنف برای اولین‌بار و در جلوی آن در داخل پرانتز نوشته شود.

17) عناوین جدول­ها در بالا و عناوین شکل­ها در زیر آنها نوشته شود. از بکار بردن عنوان­هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان ”شکل“ درج شوند. همه اعداد، واحدها و مقیاس‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها و سایر قسمت‌های مقاله باید به فارسی باشند. واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد. در رسم و تنظیم جداول سعی شود از خطوط عمودی پرهیز نموده و تعداد خطوط افقی‌با مخفی کردن آنها به حداقل رسیده شود. شکل­ها و نمودارها بایستی به صورت سیاه و سفید تهیه شود. ممکن است برای چاپ، شکل­ها کوچکترشوند، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل­ها باید درشت و کاملاًَ خوانا باشد. عکس‌ها و نقشه­ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

18) عکس‌ها باید دارای مقیاس بوده و با فرمت­های JPG, TIF و با وضوح حداقل 300 dpi باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

19) متن مقاله باید با رعایت فاصله دو و نیم سانتی‌متراز لبه‌ها، تایپ شده باشد و باید فاصله خطوط یک خط باشد. حداکثر در 15 صفحه و از طریق پورتال مجله ارسال شود. برای جلوگیری از به هم خوردن تنظیمات ویرایشی متن مقاله، تایپ مقالات حتما در نرم‌افزار Word 2007 یا Word 2003باشد و در صورت استفاده از نسخه‌های بالاتر میکروسافت حتما به صورت 2003 یا 2007 ذخیره نموده و پس از کنترل و اطمینان از عدم به هم خوردگی متن، آن را  ارسال نمایید.

20) متن فارسی مقاله با فاصله خطوط یک، با فونت B Lotus (اندازه 12) و متن انگلیسی با فونت Times New Roman (اندازه 10) تنظیم گردد. سرتیتر جدول و زیرنویس شکل نیز با اندازه 11 (فارسی) است.

21) در هنگام بارگذاری و ارسال مقاله در سایت مجله عنوان فایل های ارسالی (شامل فایل­های مربوط به مشخصات مقاله و فایل متن اصلی مقاله بدون نام نویسندگان)به صورت لاتین نوشته شود. توصیه اکید می­شود متن مقاله حاوی تمام قسمت­ها اعم از جداول و نمودارها باشد و از تفکیک فایل این قسمت­ها از هم اجتناب گردد.

22) رعایت نیم فاصله بین کلمات مرکب الزامی است و ابتدای هر پاراگراف متن نیم سانتی­متر تورفتگی داشته باشد.

23) به منظور سهولت در دریافت نظرات داوری و اصلاح آن توسط نویسنده، شایسته است شماره خط به متن مقاله اضافه شود.

24) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال به این دفتر مشخص گردد. لذا هرگونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه کننده است.

25) نویسندگان محترم مقالات بایستی فایل تعهدنامه را از صفحه اول سایت مجله دانلود و پس از پر کردن آن را در هنگام ارسال مقاله در قسمت مربوطه آپلود نمایند.

یادآوری:  دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله پایان نامه هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

27) این مجله همچنین گزارش‌های کوتاه علمی و فنی که تاکنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصی و تائید هیات تحریریه بعنوان گزارش کوتاه علمی جهت چاپ پذیرش می‌نماید. این قبیل گزارش‌ها حداکثر در دو صفحه قابل چاپ خواهد بود(به‌همراه عنوان چکیده و منابع علمی). گزارش‌های کوتاه علمی همانند یک مقاله کامل لازم است چکیده انگلیسی آن نیز تهیه شود.

نشانی دفتر مجله

گرگان-  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 آدرس سایت اینترنتیhttp://jrm.gau.ac.ir