داوران

 

داورمحترم

ضمن تشکر از محضر داور محترم بابت قبول زحمت داوری این مقاله خواهشنمد است مقاله حاضر را داوری نموده و در آخر نیز چک لیستی که در صفحه کاربری شما تعریف شده است را برای مقاله مذکور تکمیل نمایید.

 

شرایط پذیرش و راهنمای تهیه مقاله برای مجله مرتعداری

 

نشریه مرتعداری مقالات تحقیقی و مروری (بادعوت از صاحبنظران و متخصصین) در زمینه ‌های مختلف علوم مرتع را می‌پذیرد. مقاله­ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلا در هیچ مجله یا نشریه­ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر مجلات ارایه نگردیده باشد. مقالات ارسالی به زبان فارسی ولی چکیده باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مولف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. مجله در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است.

 

 

ü  ضروریستتامقاله­هایعلمی­-پژوهشیارسالیبرایمجلهمرتعداری ازویژگی­هاینگارشیزیربرخوردارباشد.

 

توصیه اکید می­شود متن مقاله حاوی تمام قسمت­ها اعم از جداول و نمودارها نیز باشد و از تفکیک فایل این قسمت­ها از هم اجتناب گردد.

 

مقاله تحقیقی، مقاله‌ای است که از آماربرداری­ها و مطالعات آزمایشی حاصل شده و مستند به نتایج پژوهش­های انفرادی یا جمعی صورت گرفته در ارتباط با موضوع مورد بررسی می­باشد. هر مقاله تحقیقی ارسال شده، باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی فارسی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی انگلیسی باشد و اصول زیر در نگارش آن رعایت گردد:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2) هر مقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌(گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تاکید بر روش­ها، نتایج واهمیت کاربرد نتایج بوده وتمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در 15 سطر (حدود 250 واژه) نوشته شود، چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورد شود.

5) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه بطور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

6) مواد و روش­ها شامل وسائل کار، طرح آماری و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روش بیان شود.

7) بخش­ نتایج  به صورت جدا از قسمت­های بحث و نتیجه­گیری باید تدوین گردد.

7- 1) در قسمت نتایج کلیه یافته‌های تحقیق به صورت متن، جدول، شکل و اعداد حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه گردند.

7- 2) شکل­ها و جداول مندرج در مقاله نباید حاوی اطلاعات مشابه یا تکراری باشند. اطلاعات مندرج در جداول نیز نباید به صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار گردند.

7- 3) عناوین جدول­ها در بالا و عناوین شکل­ها در زیر آنها نوشته شود. از بکار بردن عنوان­هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان ”شکل“ درج شوند.

7- 4) تمامی اعداد، واحدها و مقیاس‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها و سایر قسمت‌های مقاله باید به فارسی باشند. واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

7- 5) در قسمت بحث، ضمن مقایسه یافته­های تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات گذشته و ارائه بحثی مستدل، نتیجه­گیری کلی و پیشنهادات اجرایی و تحقیقاتی حاصل از تحقیق نوشته شود.

8) در صورت ضرورت، بعد از قسمت بحث و قبل از منابع، تحت عنوان سپاسگزاری، از موسسات و افرادی که نویسنده (گان) را در تحقیق مورد نظر یاری نموده­اند، تشکر و قدردانی به­عمل آید.

9-1) کل منابع به زبان انگلیسی و به ‌ترتیب حروف الفبا نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها باید نوشته شود. از ارجاع منابع با عنوان “بی‌نام” خودداری شود. در مورد منابع فارسی که سال انتشار آنها به صورت شمسی ذکر شده است، تاریخ چاپ به میلادی تبدیل شود.

9-2) فونت فارسی متن مقاله باید B Lotus اندازه 12 و فونت انگلیسی Times New Roman اندازه 11 باشد.

10) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

11) رعایت نیم فاصله بین کلمات مرکب الزامی است.

 

الف) کتاب تالیف شده در ایران:

1. Mesdaghi, M., 2008. Rangeland management in Iran. Astan Ghods Press. 189 p. (In Persian).

 

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

1. Acamovic, T., Stewart, C. S.  and Pennycott, T. W. 2004. Poisonous plants and related toxins. Oxford University Press. 608p.

2. Squirous, V. 2013. Replication and scaling up: where to from here?. Chapter 21. In: combating desertification in Asia, Africa and the Middle East, proven practices. Heshmati, G.A. and Squreires, V. (editors). Springer. 

 

ج) کتاب به لاتین (صفحه‌های مورد استفاده)

1. Acamovic, T., Stewart, C. S., and Pennycott, T. W. 2004. Poisonous plants and related toxins. Oxford University Press. Pp: 300-310.

 

11) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده(گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌(گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

1. Yang, C. and Tao, V. 2005. Distributed geospatial information service. P 113-130, In: S. Rana and J. Sharma (eds), Frontiers of geographic information technology, Springer, London.

 

12) طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسی باید شامل نام نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله کامل یا به اختصار، جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد مثال:

2. Heshmati, Gh.A., Karimian, A.A., Karamai, P. and Amirkhani, M. 2007. Qualitative assessment of hilly range ecosystems potential at Inche-boron area of Golestan province, Iran, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 14(1): 174-182.  (In Persian).

 

مقاله لاتین:

1. Smet., M. and Ward, D. 2006. Soil quality gradients around water-points under different management systems in a semi-arid savanna, South Africa. Journal of Arid Environments, 64: 251-269.

 

13) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

14) برای ارجاع به منابع در متن تنها نام‌خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع فارسی نوشته شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول و سپس ”همکاران“ اکتفا شود.

15) منابع فارسی ترجمه شده از زبان­های خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب، یا مقاله، واژه ”ترجمه“داخل پرانتز درج می‌گردد مثال:

1. Asadi, Y. and Ghoorchi, T. 2010. Nutrient Requirement of Beef Cattle. Gorgan Univ. of Agricultural Sciences and Natural Resources Press. 489p. (Translated in Persian).

 

16) همه منابع مندرج در فهرست منابع قبلاً در مقدمه و مواد روشها به ‌عنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شده باشد تا در بحث مستدل و نتیجه‌گیری، امکان استناد به آنها فراهم شود.

17) از بکاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیر‌نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

18) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانواران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین‌بار و در جلوی آن در داخل پرانتز نوشته شود.

19) متن مقاله باید با رعایت فاصله دو و نیم سانتی‌متراز لبه‌ها، تایپ شده باشد و باید فاصله خطوط یک خط باشد. حداکثر در 15 صفحه و از طریق پورتال مجله ارسال شود. تایپ مقالات حتما در نرم‌افزار Word 2007 باشد و در صورت استفاده از نسخه‌های بالاتر میکروسافت حتما به صورت 2003 ذخیره نموده و ارسال نمایید.

20) ممکن است برای چاپ، شکل­ها کوچکترشوند، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل­ها باید درشت و کاملاًَ خوانا باشد.

21) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

22) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال مقاله به این دفتر مشخص گردد. لذا هر گونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه کننده است.

24) دانشجویان دوره کارشناسی­ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

25) نوسندگان محترم مقالات بایستی فایل تعهدنامه را از صفحه اول سایت مجله دانلود و پس از پر کردن آن را در هنگام ارسال مقاله در قسمت مربوطه آپلود نمایند. 

 

نشانی دفتر نشریه

گرگان-  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 آدرس سایت اینترنتیhttp://jrm.gau.ac.ir/