اهداف و چشم انداز

مجله مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاری از معاونت پژوهشی می­باشد که به تعداد 4 شماره (فصلنامه) در سال انتشار می­یابد. هدف اساسی مجله انتشار تحقیقات کاربردی و انتقال توصیه­های مرتعداری به پژوهشگران وکارشناسان این عرصه­ها می­باشد. این مجله به صورت چهار شماره در سال چاپ خواهد شد. موضوعات تحت پوشش مجله شامل کلیه موضوعات تحقیقی در زمینه علوم مرتع و منابع طبیعی می­باشد.