نویسنده = سپهری، عادل
تعداد مقالات: 1
1. تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-62

فاطمه قلیش لی؛ عادل سپهری؛ موسی اکبرلو؛ سیده زهره میردیلمی