نویسنده = مظفری، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در مراتع مستعد پرورش زنبور عسل (مطالعه موردی: مراتع الموت)

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-132

ابوذر پرهیزکاری؛ محمد مهدی مظفری؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی