کلیدواژه‌ها = پایوسفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-21

مسلم رستم پور؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند؛ سید وحید اسلامی