نویسنده = محمداسمعیلی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-51

نسرین سجادی سجادی؛ مجید محمداسمعیلی؛ بهاره بهمنش؛ محمدرضا شهرکی؛ فرزاد اسکندری


2. بررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت شناسی دو گونه شورروی درمراتع محدوده تالاب گمیشان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-50

موسی کم؛ مجید محمداسمعیلی؛ موسی اکبرلو؛ علی ستاریان


شماره‌های پیشین نشریه