نویسنده = تمرتاش، رضا
تعداد مقالات: 2
1. اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

سید مجتبی طلایی تبار؛ محمد رضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان


2. اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-78

سیده محدثه احسانی؛ رضا تمرتاش؛ محمد رضا طاطیان


شماره‌های پیشین نشریه