نویسنده = حسینی، سیدعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-112

محمدرضا مجتهدی؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ سیدعلی حسینی؛ الیاس سلطانی


2. بررسی اثر چرا دام بر اندامهای زیرزمینی گیاهان در مراتع نیمه خشک منطقه اینچه برون

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 80-95

محمد جنکانلوئی؛ عادل سپهری؛ سیدعلی حسینی


شماره‌های پیشین نشریه