نویسنده = اصلان پنجه، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

حسین ارزانی؛ بهزاد اصلان پنجه؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ عبدالرضا مهاجری


شماره‌های پیشین نشریه