نویسنده = تمرتاش، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تجزیه لاشبرگ چهار گونه مهم مرتعی در مناطق جلگهای خزری

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-16

فاطمه منتظری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ مائده یوسفیان


شماره‌های پیشین نشریه