نویسنده = افضلی پور گروه، رسول
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 67-81

آناهیتا رشتیان؛ رسول افضلی پور گروه


شماره‌های پیشین نشریه