نویسنده = سپهری، عادل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر چرا دام بر اندامهای زیرزمینی گیاهان در مراتع نیمه خشک منطقه اینچه برون

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 80-95

محمد جنکانلوئی؛ عادل سپهری؛ سیدعلی حسینی


شماره‌های پیشین نشریه