نویسنده = شریفی یزدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات فصلی تولید و مصرف علوفه گونه Agropyron desertorum در مراتع نیمه استپی کوه پنج بردسیر

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-45

غلامحسین رحمانی؛ مرتضی اکبر زاده؛ محمد شریفی یزدی؛ محمد رضا کدوری


شماره‌های پیشین نشریه