نویسنده = بهمنش، بهاره
تعداد مقالات: 2
1. تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-50

الهه گروسی؛ مجید محمداسمعیلی؛ بهاره بهمنش؛ غلامرضا عجم نوروزی


2. بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-51

نسرین سجادی سجادی؛ مجید محمداسمعیلی؛ بهاره بهمنش؛ محمدرضا شهرکی؛ فرزاد اسکندری


شماره‌های پیشین نشریه