نویسنده = میردیلمی، سیده زهره
تعداد مقالات: 2
1. تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-62

فاطمه قلیش لی؛ عادل سپهری؛ موسی اکبرلو؛ سیده زهره میردیلمی


2. ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-99

سیده زهره میردیلمی؛ عادل سپهری؛ حسین بارانی


شماره‌های پیشین نشریه