نویسنده = مجتهدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-112

محمدرضا مجتهدی؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ سیدعلی حسینی؛ الیاس سلطانی


شماره‌های پیشین نشریه