نویسنده = رشتیان، آناهیتا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-79

مهدیه ابراهیمی؛ علی اکبر کربمبان؛ ناصر باغستانی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ آناهیتا رشتیان


2. اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 67-81

آناهیتا رشتیان؛ رسول افضلی پور گروه


شماره‌های پیشین نشریه