کلیدواژه‌ها = مرتع
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-51

نسرین سجادی سجادی؛ مجید محمداسمعیلی؛ بهاره بهمنش؛ محمدرضا شهرکی؛ فرزاد اسکندری