کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-50

الهه گروسی؛ مجید محمداسمعیلی؛ بهاره بهمنش؛ غلامرضا عجم نوروزی