کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
تعداد مقالات: 1
1. اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

سید مجتبی طلایی تبار؛ محمد رضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان