کلیدواژه‌ها = بذر
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-78

سیده محدثه احسانی؛ رضا تمرتاش؛ محمد رضا طاطیان