نویسنده = علی اکبر کربمبان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-79

مهدیه ابراهیمی؛ علی اکبر کربمبان؛ ناصر باغستانی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ آناهیتا رشتیان