نویسنده = بهروز محمدپرست
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی صفات رشد و فیزیولوژیکی گیاه Chrysopogon zizanioides در خاکهای شور (در شرایط گلخانه ای)

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-38

طیبه ملکی؛ بهناز عطائیان؛ بهروز محمدپرست؛ داود اخضری